احمد آزاد

درباره من

اینجانب احمد آزاد عضو هیات مدیره موسسه حقوقی بین المللی آرارات دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وبا اخذ پروانه وکالت به شماره 542 از کانون وکلای دادگستری از سال 1382 شروع به کار وکالت در محاکم دادگستری ایران نمودم.

سوابق تحصیلی
کارشناسی حقوق

نامشخص

1370 - 1374


کارشناسی ارشد حقوق

نامشخص

1380 - 1382


سوابق کاری
عضو هیت مدیره

موسسه حقوقی بین المللی آرارات

1382 - تا کنون