وکیل ایرانی در ارمنستان

آیا وکیل ایرانی در ارمنستان وجود دارد ؟

بطور معمول امورحقوقی در هر کشوری نیاز به وکیل رسمی دادگستری دارد زیرا قوانین ارمنستان همانند هرکشور دیکری پیچیدگی های خاص خودش را دارد این تفاوت قوانین بین ایران و ارمنستان ممکن است در ابتدای مسافرت ، برای شما درد سر ساز شود.

موسسه حقوقی بین المللی آرارات با  همکاری وکلای ایراتی دادگستری که دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری ایران و جمهوری ارمنستان می باشند  و باداشتن دوشعبه فعال در مشهد و تهران و دو شعبه درحال ثبت در ایروان و تفلیس بعنوان مجموعه کوچکی از جامعه حقوقی جهان تاکنون توانسته است خدمات ارزنده ای را به هموطنان گرامی ارایه نماید.

از جمله خدمات موسسه حقوقی بین المللی آرارات عبارتند از:

مشاوره حقوقی ، آموزش مفاهیم حقوقی و قبول وکالت و  پیگیری و دفاع ازحقوق موکلین خود درتمامی پرونده های حقوقی و کیفری مطرح شده در مراکز امنیتی و دادگاههای جمهوری ارمنستان مانند :

مشاوره حقوقی و نظارت بر تنظیم قراردادهای صادرات واردات

تعیین تضمین لازم و قانون حاکم برقرارداد و همچنین شرط داوری در صورت اجرانشدن مفاد قرارداد و قانون حاکم بر آن و مراکز و مرجع داوری در صورت بروز اختلاف در اجرا یا مفاد قراردادبمنظور پیشگیری از اشکالهای احتمالی قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی (فرس ماژور)در اجرای قراردادها و .

پذیرش وکالت در تمامی پرونده های کیفری

پذیرش و پیگیری تمامی پرونده های مربوط به مواد مخدر ،قتل ،خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی)، انتقال مال غیر و سایر پرونده های مرتبط با سایر عناوین مجرمانه برابر قاتوت کیفر جمهوری ارمنستان

پذیرش وکالت در امور ثبت شرکتها (حقوق تجارت)

پذیرش و پیگیری تمامی امورمربوطبه ثبت شرکتها و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و ...)، دعاوی ورشکستگی

پذیرش وکالت در تمامی پرونده های حقوقی   (امورحسبی)

پذیرش و پیگیری تمامی پرونده های مربوز به امورحسبی مانند دریافت گواهی انحصار وراثت ،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ...

پدیرش وکالت در امور مدنی خاص (دعاوی خانوادگی)

پذیرش و پیگیری تمامی دعاوی مربوط به طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و مانند آن

پذیرش وکالت در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول

پذیرش و پیگیری تمامی پرونده های مربوط به تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام تمامی معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی